Home
Aktiviteiten
Materiaal
Foto's
Condities
Disclaimer

Alle op deze site gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld.
Niettemin kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele fouten op de website van Arne But Logistics B.V.

Arne But Logistics B.V.en de partners, haar medewerkers en/of bij deze site betrokken derden
zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina's en enige schade en/of verlies veroorzaakt
door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze site.

Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op deze site opgenomen informatie en/of programmatuur, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor
commercieel en/of zakelijk/media gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arne But Logistics B.V.is verboden.
Bij nalaten van toestemming vragen kan er een boete opgelegd worden van 1000,-- per uur met een maximaal van 20.000,-- per dag.

De informatie en/of programmatuur op deze site is aan verandering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd.
Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor producten, inhoud van producten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Eventueel
vermelde product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren.

+31-(0)6-52460319
Arne But Logistics B.V.